Sample Image
..
— Ludzie, krew, krew, krew! Ludzie, trupy! Na miły Bóg, strzelają, tratują!...
Kto są ci "oni"? Skąd to wycie stepowe w krainie węgla i żelaza?
Kto tu wpuścił te hordy dzikie?
Kto stanął między robotnikiem a jego losem?
Kto mu wzbrania upomnieć się o dłuższe życie dla jego dziecin, o chwilę snu dla jego żony, o jakąś poprawę bytu dla niego samego?
Kto? Kto?

— Myśl o ustroju socjalistycznym — szepce za plecami Mefistofeles.
Tłum wytrzeszcza oczy, nie może się połapać. "Nie bij", ryczy do kozaka.
— Myśl o terrorze — szepce dalej Mefistofeles za plecami.
Tłum ucieka bezładną masą. Już okolica "uspokojona".
Idą do Petersburga raporty o "Szczęśliwem załatwieniu nieporozumień". Ale nie idą o tych nocach bezsennych, o tych potajemnych naradach, o tych rozmyślaniach.
To podobno Kościuszko na nich szedł? To podobno i Kiliński przeciw nim poruszył Warszawę'? To podobno Legjony śpiewały, "co nam obca przemoc wzięła, mocą"...
Mocą?...
A jakżeby tu dojść do tej mocy'? Jakżeby tu skupić ten naród polski w jeden potężny młot, żeby z góry uderzył...
I oto nagle za plecami robotnika kosmopolityczny Mefistofeles zamienia się na wybladłą a tak stanowczą postać "swojaka", który węglem na ścianie wypisuje: "Niech żyje
niepodległa Polska"...
I oto nagle zaczynają ginąć od pchnięć śmiertelnych szpiedzy... I oto nagle zaczynają padać bomby w Warszawie, w Łodzi, w Kaliszu...
A Liga Narodowa chwyta się za głowę i pisze:
"Kto to walczy i o co?... Tego po dziś dzień nikt powiedzieć nie umie"... ("Przegląd Wszechpolski", styczeń 1905, str. 62/63).
* * *
Rząd z przed chłopa usunął szlachcica i sam na jego miejscu stanął, z przed robotnika usunął fabrykanta i sam na jego miejscu stanął, rząd rozpętał lud, rozpętał
robotnika — na siebie. Ale nie koniec czynów jego "szczęśliwej" ręki.
Rząd nie znosi przedsiębiorczości. Wobec tego właśnie rozpętał...


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 Nastepna>>