Sample Image
przedsiębiorczość polską.
Zamknął Polakom dostęp do wszystkich urzędów, do "żłobu państwowego", do wygodnego pobierania pensji na 20-go.
Bo rząd jest we wszystkiem oryginalny, w kalendarzu, w rozkroczu kół kolejowych, w wagach i miarach a nawet w terminie wypłaty pensji.
Polacy musieli się wziąć do handlu, do przemysłu, do wolnych zajęć: musieli nauczyć się codzień myśleć o sobie. I nauczyli się.
Rząd starał się o to, aby Polak od najwcześniejszego zarania dni swoich uczył się źle myśleć o nim.
Dał mu tedy najohydniejszą szkołę i parodję uniwersytetu, aby młodzież musiała szukać gdzieindziej myśli, wiedzy, logiki.
A ponieważ sfery "białe" nie wdają się w żadne nielegalności, przeto młódź musiała skierować się do "czerwonych".
I oto od dziesiątków lat datuje się stały wpływ na młodzież postępowców, którzy nietylko nastrajali słuchaczów przeciwko rządowi, ale kładli podwaliny pod gmach nowej
polskiej cywilizacji.
A ci postępowcy? Skąd oni?
Bo to w latach siedmdziesiątych już kto tylko mógł, spieszył za granicę po wiedzę. Panował wtedy w Europie pozytywizm.
Przywieziono do Warszawy pozytywizm.
Rozumie się, że uznano go natychmiast za rzecz "niepolską".
Teorja ewolucji była "niepolską", teorja walki o byt "niepolską", teorja o przemianie gatunków "nie w duchu wiary ojców" a teorja o powstawaniu praw moralnych była już czystym
skandalem.
Kto to jest pozytywista? To taki pan, który "wierzy", że człowiek pochodzi od małpy.
Cenzura, mówiono, że jest dla tych panów łaskawą; a zatem najlepszy dowód, jaki to duch z tego wszystkiego wieje...
Napisano nawet sztukę przeciwko pozytywistom warszawskim.
Narobiono dużo płaskich konceptów na ten temat. Zginęła srebrna łyżka? A nie był tu czasem jaki pozytywista?...
Tak samo, bez żadnych zmian, mówiono w piętnaście lat później o wszystkich socjalistach.
A rząd zacierał ręce.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 Nastepna>>