Sample Image
Te twarze z portretów, te wąsy z pod Wiednia, te animusze — zaraz — animusze zastąpiła wytworna elegancja i słabo ironijny uśmieszek ludzi, którzy... imitują ironję.
0, bo ironja to wielka rzecz!
Ale śród tych wąsów, śród tych twarzy z portretów i tego animuszu imitowanej ironji, coś nieco dużo elegancji "od siekiery" i ironji "de grubis".
Może to kupcy, "albo mieszczan też synowie"? Tamtych widać około pieca. Tu typ całkiem inny.
Niepodobna oprzeć się wrażeniu, że kilku panów wygląda tak, jakgdyby ich świeżo wyjęto z kufra XVIII-go wieku, odprasowano i wyperfumowano, aby przygłuszyć woń naftaliny, bo
mole jedzą...
Panów polskich mole jedzą... A oni myśleli, że nie mole, tylko Moskale?...
Typ naftalinowy przeważa. Ale to wrażenie optyczne. Co powie ucho?
Jeden z radców odczytuje memorjał pana Tyszkiewicza, którego autorowie, jak się pokazuje, Wszechpolacy, starali się oto: 1) żeby memorjał był krótki i ministra nie zniechęcił
swymi rozmiarami, 2) żeby zawierał rzeczy zasadnicze i do zdobycia możliwe.
Memorjał w takim duchu zredagowany żąda: 1) wolności języka polskiego w zakładach naukowych i instytucjach rządowych, 2) prawa wstępu dla Polaków do wszystkich urzędów, 3)
samorządu ziemiańskiego i mieszczańskiego, 4) wolności dla wyznania katolickiego i prawa bezpośredniego porozumiewania się z głową kościoła, a także swobody dla unitów, wreszcie
5) wskrzeszenia akademji duchownej w Warszawie.
Wywiązuje się dyskusja. Czy są to żądania "zasadnicze"?
Tak, odpowiadają jedni mówcy.
Nie, mniemają drudzy, to są bardzo skromne żądania; tu bynajmniej niema żądań podstawowych.
Jedyne podstawowe żądanie, to domaganie się izby prawodawczej w Warszawie, domaganie się zmiany ustroju państwowego, domaganie się praw człowieka, domaganie się tego, czego
żądają Rosjanie, plus kwestje polskie.
Na twarze typu naftalinowego występują uśmiechy imitowanej ironji.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 Nastepna>>