Sample Image
............................................................................................................................
Quid sum miser tunc dicturus? Quem patronum rogaturus? Aha...
Jest, jest! Wstać, wszyscy wstać i zaśpiewać chórem:
— REQUIESCANT IN PACE!...
.....................................................................................................
.........................
Ale nie, nie, nie, nie... Nie wszyscy tacy, jeszcze są, są dalibóg, są i liczni...
Wszak nawet Daszyński przyznał w swej broszurce "Szlachetczyzna i odrodzenie Galicji", że szlachta Królestwa Polskiego zawsze składała ofiary na ołtarzu ojczyzny.
i piszący te słowa zaświadczy, że tylko głównie reprezentacja ziemiaństwa jest strupieszała, że to ziemiaństwo posiada w warszawskiem..
Słowie" wprost nieuczciwych przedstawicieli...
Jakto, oni wszyscy mają być ugodowcami, niedołęgami, cieniami ludzi'?
Po wiecu rodzicielskim dnia 19 lutego pewien szlachcic imieniem swego powiatu zadeklarował 10. 000 rubli na bomby...
"Ej plusk, plusk, rybka mała"... Szlachcicu, czy dotrzymasz?...
Świeżo za agitację o język polski w gminie zaaresztowano chłopów i obywateli. Chłopów zapchano do brudnego "hareśtu", panom zaproponowano wygodną cytadelę.
Nie, odpowiedzieli panowie, będziemi z chłopami tu razem siedzieli...
"A wtem szczupak w ślad pomyka"... Ej, szlachcicu, a wytrzymasz?... Podobno zmyliły cię zmowy agrarne?...
Wytrzymaj!...
Już po dniu powszechnej zmowy w Warszawie dnia 28 stycznia i po dniu 19 lutego, t. j.
po wiecu, na którym tysiąc sześćset obywateli warszawskich oświadczyło Szwarcowi, że społeczeństwo polskie samo zamyka w Polsce szkołę rosyjską, piszący te słowa jechał z
Lublina dalej w świat. W przedziale naprzeciwko niego siedziało dwóch szlachciców.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 Nastepna>>