Sample Image
Duchowieństwo, które uczy, że władza największych morderców i gwałcicieli pochodzi od Boga, morderców i gwałcicieli, urządzających takie Kroże, duchowieństwo, które pod
pomnikiem cesarzowej-nierządnicy przychodzi pokłonić się despotji, duchowieństwo, które błogosławi wojsko idące rzezać ludzi, duchowieństwo, które znosi cierpliwie, że jego
arcypasterz umieszcza swe imię na sztandarze dla Grypenberga, na sztandarze, który ma powieść Polaków i Litwinów na ograbianie innych ludów z ich ojczyzny a na rzecz Białego Cara,
ograbiać, pakować do wilczych dołów, siec i wszystkie jary Mandżurji utykać zwłokami ciał polsko-litewskich, duchowieństwo, które w dni galowe odprawia modły za przedstawiciela
naj nikczemniejszego rządu — takie duchowieństwo nie jest reprezentacją ubogiego cieśli z Nazaretu, takie duchowieństwo zadaje gwałt ewangelicznym wskazówkom i biblijnym
przykazaniom: "Nie będziesz zabijał", "Schowaj, Piotrze, miecz do pochwy!
" Nie jest mi wiadome, aby Chrystus bywał na przyjęciach u Piłata i aby na rzymskich signach, zatkniętych na Pretorji ku oburzeniu całego narodu izraelskiego wpisywał swoje imię.
Ale natomiast jest mi wiadome, że tylko arcykapłan Kajfasz z Annaszem do spółki wzywali pomocy rzymskiej policji przeciwko niewygodnym prelegentom, którzy działalność ich
krytykowali.
Czy takie wezwanie nastąpiło w Wilnie wprost przeciwko skromnemu literatowi polskiemu, czy też było tylko pogróżką, jak wczoraj wieczorem zapewniał mnie przy świadkach pan Wilhelm
von Samson Himmelszerna, to inna sprawa a raczej to zupełnie ta sama sprawa, bo intencja w tym wypadku jest tak szlachetna, że za sam czyn starczy.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 Nastepna>>