Sample Image
A "Dziennik Poznański", który w Nrze 91 z 20 kwietnia woła, iż wedle dowodów, jakie posiada w ręku, cały prąd rewolucyjny w Królestwie Polskiem posiada główną sprężynę w
Berlinie... A "Kurjer Poznański", który na Gwiazdkę obdarzył Polaków zaboru pruskiego taką nauką: "Tylko przyklasnąć można temu, że car rosyjski odrzucił projekt konstytucji.
Konstytucja nie daje poręki wolności... Do sumienia władcy zawsze można trafić... Dla Polaków katolików lepszy samodzierżca, ale człowiek uczciwy i dobrej woli (?!
), aniżeli izba sejmowa, aniżeli parlament"...
Wspólność celu?
Gdy dla profesora Tarnowskiego wszystko, co się obecnie w Warszawie tak krwawo dzieje, jest "socjalistyczne i masońskie", olbrzymia armja młodzieży, zamiast "wyczekiwać genjalnego
człowieka, którego wcale nie widać" (Z Doby strajków, str.
7), rzuca poprostu nikczemną uczelnię i zdobywa się na zbiorowy czyn, jakiego dzieje świata nie znają i na solidarność imponującą, jakiej nie zna historja żadnego ruchu, bo
zmowę łamie tylko 8 procent i to z zastępu łódzkiego i sosnowieckiego, co się da wytłomaczyć do pewnego stopnia lokalnymi warunkami'?
Całe jakieś pokolenie, to wszystko ma być "kosmopolityczne i międzynarodowe"'.
' Tu już nie chodzi o zdanie hrabiego Tarnowskiego, ale o "dobre informacje profesora, który mówi o proklamacjach ajentów pruskich w Warszawie a żadnej nie "demonstruje", jakby po
profesorsku należało (Z Doby strajków, str. 11) i który (na str. 10) mniema, że "Bund" jest w "znacznej części" złożony... z żydów!
Przepraszam, może to gruby koncept, ale to zupełnie tak wygląda, jakgdyby profesor Tarnowski powiedział, że kaczki składają się przeważnie z ptaków zwanych kaczkami, albo, że
Tarnowscy składają się przeważnie z samych Tarnowskich.
To też rewolucjoniści warszawscy rzucają poprostu bomby.
Wspólność celu'?
Kiedy "Przegląd Wszechpolski" w numerze styczniowym na stronie 1 wraz z Ligą Narodową "stawia sobie za program dążyć do zdobyczy dla polskości w państwie rosyjskiem", na str.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 Nastepna>>