Sample Image

Panowie ci jednak mogli tak długo hałasować, dopóki się nie rozpoczął ruch na prawdę. Wtedy nagle przymilkli, stracili wpływ, znaczenie.
Bo byłoby to kłamstwem, gdyby kto chciał z lwowskimi Wszechpolakami równać wszystkich Narodowych Demokratów Królestwa Polskiego.
Oni zostali tylko zaanektowani.
A gdy ruch się rozpoczął na wielką skalę, najtęższe charaktery i najlepsze serca opuściły szeregi nowych Tramtadratów.
Przecież nawet dzieciaki śpiewały w Warszawie w ciągu stycznia:
"Tramta-dra... Tramta-dra."
"Narodowa Demokra..."
Głowy Narodowej Demokracji coraz hardziej zerkały na prawo.
Aż wreszcie całkiem zbliżyły się do... ugody.
To się wyjaśni. A tymczasem — co to była owa warszawska ugoda?
Ona składała się z ludzi, którzy chcieli coś zrobić "dla tego nieszczęśliwego kraju" i z ludzi, którzy chcieli coś zrobić "dla tej nieszczęśliwej własnej kieszeni".
Pierwsi składali się z ludzi zacnych, którzy marzyli o "prawach" dla Polaków.
Zapomnieli tylko o słowach Puszkina, który pisał: "W Rosji niema zakona, tylko jest słup a na słupie zatknięta korona.
"
Nie mogli oni żadną miarą zrozumieć, że Rosja, nie będąc "państwem prawnem", wyjątku dla Polaków robić nie może.
Że z cesarzem rosyjskim umowy niema.
On może kontrahenta powiesić a kontrahent może być tylko... powieszonym.
Jedyną formą umowy z despotą jest konstytucja. Ale ugodowcy konstytucji nie chcieli.
To jest chcieli...
tylko nie chcieli walczyć o nią.
Któż nie chciałby konstytucji!
Ugodowcy nie znali Polski.
Bo gdyby byli znali, czyż zechcieliby się kompromitować zarzekaniem, że Polska w czasie wojny zachowa się "poprawnie"?
A oni się zarzekali i skompromitowali.
I byli jeszcze ugodowcy, którzy, gdy Mickiewicz "cierpiał za miljony'', to oni "uczuwali strach za miljony. "
Polacy dziś biorą po 25 nahajek dziennie.
Gdyby tę cyfrę zredukować do 20 nahajek dziennie? Z czasem do 15 dziennie...


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 Nastepna>>