Sample Image

* * *
Z chwilą wybuchu wojny panował w Polsce niepodzielnie Rzeczywisty Tajny Polak.
Gdy ktoś mu bąknął o konstytucji, zawołał on: "Wara!
Nam teraz tylko stać na stanowisku niepodległościowem!"
Tak. Stać. Nie ruszać się, chyba w ideologii. Toteż Warszawa stała.
Patrjotyzmem było stać.
Niepodległością było stać. I takie "stanie" nazywało się: nieuznawaniem państwowości rosyjskiej.
Mówiono: "Będziemy opozycyjnie siedzieli w domu".
I siedzieli w domu.
Ktoby "palcem kiwnął" o konstytucję dla Rosji, a autonomię dla Polski, ten, jak się pewien doktór wyraził, czyniłby z Polski... samarską gubernję.
Doktór ten nie chciał żadną miarą uwierzyć w to, że Polska była już faktycznie... samarską gubernją i że właśnie o to chodziło, aby przestała nią być.
Doktór ten zapomniał, nie widział, nie czuł, że sam, rzekomo nie uznając "państwowości rosyjskiej", pisuje świadectwa lekarskie po rosyjsku, zajmuje posadę lekarza rządowego, z
paszportów rządowych korzysta, z sądów państwowych, że na śledztwach wypiera się przynależności do jakiegokolwiek ruchu i, że...
tylko potajemnie wyznaje pewną doktrynę polityczną o nieprzynależności do państwowości rosyjskiej... ale praktycznie nic dla tej sprawy nie robi.
Czego jednak nie zrozumiał w maju, to przynajmniej zrozumiał w grudniu, przystępując do obozu postępowych demokratów, którzy idąc za deklaracją Komitetu Wieców Polskich, stawili
program politycznej autonomji Królestwa Polskiego.
* * *
Pewna grupa warszawskich postępowców, śledząc wypadki doszła do następujących konkluzyj.
Rozgorzała wojna na Dalekim Wschodzie. Fakt ten musi przyspieszyć rewolucję w Rosji. W chwili tej tak ważnej Polacy nie posiadają politycznego programu, tylko idee kierownicze.
Ideami temi są: z jednej strony ustrój socjalistyczny, z drugiej strony niepodległość.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 Nastepna>>