Sample Image

Jeżeli Europa odległą jest od ustroju socjalistycznego, to tem hardziej jest od tego ustroju odległą Polska i Rosja.
A niepodległość?
Poznańskie w chwili obecnej o niepodległości nie myśli, Galicja o niepodległości nic myśli, Śląsk o niepodległości nie myśli, Litwa o niepodległości nie myśli, nawet
Daszyński z galicyjskimi socjalistami robi politykę dnia austrjackiego — a co tam w duszy myśli? To inna sprawa.
Zresztą galicyjski socjalizm ma twarz Janusową.
Na policzku zwróconym w stronę Królestwa Polskiego jest wypisane: niepodległość; a na policzku zwróconym do Europy jest wypisane: niech żyje Międzynarodówka!
(Patrz "Naprzód" z dnia 25 kwietnia b. r.)
Daszyński daje się wybierać do parlamentu wiedeńskiego, Daszyński występował nawet przeciwko wyodrębnieniu Galicji.
Przecież piąta kurja nie posiada przedstawicielstwa w Sejmie lwowskim!
Więc my, Polacy z Królestwa Polskiego, nie możemy przepisywać Polakom wszystkich trzech zaborów, co mają w tej chwili robić. Nie możemy za nich decydować.
Możemy tylko decydować za siebie. Ale niech i nam nikt nic nie przepisuje.
Grupa ludzi tak myślących wydawała we Lwowie pismo p. t.
"Kuźnica" i w Nrze 2 niby "balon próbny" umieściła artykuł "Konstytucja w Rosji i Polacy".
Artykuł ten został napisany w lutym, ale ukazał się dopiero w numerze kwietniowym, co dowodzi, że już słowo drukowane zaczynało być żółwiem, nie mogącym podążyć za biegiem
wypadków.
Następnie grupa tych ludzi czując, że niepodobna wymówić wojny Austrji, Prusom i Rosji, bo byłoby to wypowiedzeniem wojny Europie, ba, całemu światu, że zatem niepodobna w tej
chwili walczyć o złączenie wszystkich Polaków i ich niepodległość, zapragnęła utworzyć Koło Autonomistów.
Dążmy etapami.
Konstytucja w Rosji, to tylko gwarancja jakiejś specjalnej konstytucji warszawskiej, gwarancja jej nietykalności. Konstytucja w Rosji jest tedy nam potrzebna.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 Nastepna>>