Sample Image
Wyjaśniano tę kwestję w całym szeregu numerów następnych "Kuźnicy".
Wywalczmy sobie autonomję Królestwa Polskiego, sejm w Warszawie, służbę wojskową w kraju, spolszczmy Królestwo Polskie, pożyjmy jakieś 15 lat w ten sposób a może dźwigniemy
się, zorganizujemy, no — i zobaczymy, co dalej...
Więc o jaki stosunek do Rosji walczymy? Dziś jesteśmy od niej zupełnie zależni.
Walczmy o stosunek nie zależnościowy, ale federalistyczny.
Walczmy o niepodległość — minus polityka zewnętrzna.
Pierwszym krokiem, który owa grupa uczyniła, była chęć namówienia istniejących partji do utworzenia podobnego Koła.
Ale Polska Partja Socjalistyczna nie chciała zejść ze swego stanowiska niepodległościowego. Nie chciała, czy nie mogła?
W każdym razie jest to faktem, że poważna część jej członków zaczęła na ten temat dysputować.
Rozumiano doskonale różnicę pomiędzy ideą kierowniczą a czysto politycznym programem.
Kuźnica robiła swoje.
Kuła program polityczny, program całkiem praktyczny, program Doby Obecnej.
Kiedy pertraktacje z partjami nie osiągnęły żadnego rezultatu, wtedy grupa, o której mowa, zwróciła się do wybitnych jednostek warszawskich.
Ale i tu nastąpił zawód.
Nawymyślano tylko ludziom...
Nawymyślano im, że nie są patrjotami, że chcą z Polski zrobić... samarską gubernję, że cała ta robota trąci dziegciem...
Rozpacz ogarniała.
Wszyscy spali. Jedna tylko Partja Socjalistyczna krzątała się, krzątała rozpaczliwie.
Cztery tysiące bohaterów, dwadzieścia tysięcy bohaterskich sympatyków, ofiary, bezpłodne przykłady, syzyfowe wysiłki... a ogół? Ogół siedział "opozycyjnie w domu".
Wtedy grupa owych ludzi, których tylko rzeczywiście można było nazwać Ludźmi Dobrej Woli, zaapelowała do ogółu inteligencji, do tego śpiącego ogółu i dnia 10-go grudnia
urządziła pierwszy wiec polityczny w Warszawie.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 Nastepna>>