Sample Image
Stawiła polityczny program, program autonomiczny, złożony z sześciu punktów, których dwa pierwsze brzmiały:
1) Żądamy, aby Konstytucja państwa rosyjskiego została oparta na
stosunku federacyjnym pomiędzy Rosją właściwą a krajami kresowymi (Polską, Litwą, Finlandją etc.
)
2) W tej federacji Naród Polski (recte Królestwo Polskie, niekoniecznie w granicach obecnych) utworzy odrębną całość, której ustrój zostanie ustanowiony i przyjęty przez samo
społeczeństwo w osobie swych przedstawicieli, wybranych do sejmu w Warszawie za pomocą głosowania powszechnego, bezpośredniego, tajnego.
I odrazu zawrzało.
Ludzie poczęli się zbiegać na te wiece. Ludzie milczeli przez lat czterdzieści, najważniejsze sprawy nie podlegały żadnej dyskusji.
Wiece otworzyły dyskusję na temat najżywotniejszy, na temat — odbudowania publicznego życia.
Stworzono zarazem nową metodę postępowania.
Ponieważ nie stanowimy żadnej partji, ponieważ żadnej z istniejących partji nie chcemy w robocie przeszkadzać, bo partje to już gotowe pułki do boju o wolność, ponieważ idziemy
tylko do niezorganizowanego ogółu, przeto dla nas nie istnieje konspiracja, obieramy drogę — jawności. Jawność ta istnieje nie dla policji, ale dla społeczeństwa.
Rewolucji anonim nie zrobi. Ogół za anonimem nie pójdzie.
Tedy na każdym wiecu podawało się adres Komitetu Wieców Polskich. Założyło się kancelarję Wieców Polskich.
Na tych wiecach ustaliło się zasady walki z rządem. Powstania nie będziemy robili, powstania jako pewnej formy walki; będziemy robili rewolucję.
Wobec istniejącego militaryzmu, wobec rozgałęzionej policji i żandarmerji, wobec całej armji szpiegów — dwa istnieją dla nas środki: powszechny bojkot rządu i — bomba.
Niech staną fabryki, niech staną biura, niech staną koleje, telegrafy, telefony, sądy, wszystkie instytucje, niech żadne dziecko nie pójdzie do szkoły, niech stanie cała rządowa
oświata... Rząd organizuje życie.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 Nastepna>>