Sample Image
" — i nagle klęska nad Jalu, klęska pod Kinczou, klęska pod Mukdenem, z Portu Artura nie zostało nic, a z Dalnego nawet nazwy, wylatuje w powietrze Plehwe, Sergjusz, profesorowie
wszystkich rosyjskich uniwersytetów domagają się konstytucji, ziemstwa domagają się konstytucji a z Czernichowa idzie do cesarza depesza już wprost zuchwała, burzy się Krym, Kaukaz,
Finlandja, burzą się chłopi na Inflantach, a w Warszawie, w tej do niedawna tak potulnej Warszawie, panie zaczynają mówić o bombach jak o pomarańczach i Nolken pada u Mostu
Żelaznego.
Znowu dwa paradoksy.
Europa była zanadto ucywilizowaną, aby ocenić należycie postępowanie rządu rosyjskiego, i zarazem za mało ucywilizowaną, aby ocenić ruchy opozycji rosyjskiej, Finlandji, Kaukazu,
Krymu i Polski. Za mało ucywilizowaną, bo przestała liczyć się z sumieniem ludzkiem; zanadto ucywilizowaną, bo przecież już wyrosła z pewnych głupich...
świństw, które się po prostu na dłuższą metę... nie opłacają.
Do jakiego stopnia "niezależną" myśl europejską otumanić może byle co, jeśli tylko takie "byle co" nie jest "byle czem" w Europie, dowodzi rozgłośne "zapowiedzenie" ofenzywy
przez Kuropatkina, dowodzi kurs rubla i renty, dowodzi wreszcie spór Lucjana Wolfa z panem Pawłem Leroy-Beaulieu na temat wypłacalności lub niewypłacalności Rosji.
Uczony członek uczonego instytutu z całą powagą wykłada panu Wolfowi i całemu światu, że dług Rosji na 1-go stycznia 1905 r.
wynosił siedm miljardów rubli z miljonowymi ułamkami, czyli dziewiętnaście miljardów franków, z czego
"odpada" na pożyczkę wojenną Dalekiego Wschodu, 450 miljonów rubli t. j.
300 miljonów pożyczki paryskiej, zaciągniętej na wiosnę 1904 r. i 150 miljonów rubli 4, 6 proc.
pożyczki wewnętrznej, a sam przyznaje, że do dalszego obrachunku nie wciągnie ostatniej pożyczki niemieckiej i drugiej pożyczki wewnętrznej.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 Nastepna>>