Sample Image
Po takich potrąceniach dług rosyjskiego państwa wcale nie przedstawi się groźnie, zajmie nawet miejsce trzecie w długach świata, bo dług francuski wynosi 30 miljardów franków,
dług angielski 20 miljardów franków a rosyjski tylko 19 miljardów franków. Ciekawa logika!
Pożyczył jednakową sumę ubogi i bogaty, człowiek bezpieczny i człowiek trapiony bombami, człowiek mający kasjerów rzetelnych i człowiek mający kasjerów złodziei, państwo u
szczytu rozwoju i państwo chore jak Turcja.
Tu znowu, jeśli chodzi o spokój wierzycieli, gdy nie możemy wskrzesić Salomona, zwróćmy się powtórnie do zwyczajnego Salomonka, który na pewno nie jest członkiem instytutu i
który panu Pawłowi Leroy-Beaulieu wyjaśni swój pogląd na to, co się w "stosunkach kredytowych" nazywa "pewnością".
Ale p. Leroy-Beaulieu także narzeka.
Widzi niekorzystne oprocentowanie długu rosyjskiego państwa, bo kiedy Anglja płaci 2 1/2 % Francja 3%, Rosja ze łzami w oczach płaci 3 1/2 do 4%.
Nie tu koniec bolączki rosyjskiej.
Rosja płaci nietylko procenty, ale także amortyzuje dług, co razem wynosi rocznie ni mniej ni więcej tylko 302, 526. 190 rubli czyli 816 miljonów franków.
Śpij, Salomonie, w grobie stuleci, a ty, Salomonku, odezwij się po raz trzeci, czem jest dłużnik, który, spłacając rocznie 303 miljonów, dopożycza 300 miljonów i jeszcze 150
miljonów, "nie licząc ostatniej pożyczki niemieckiej i drugiej wewnętrznej?"
Ale p.
Paweł Leroy-Beaulieu na poparcie swoich wywodów ma własną teorje, na którą się powołuje, a którą uwiecznił w "Traite de la science des finances" i która to teorją głosi, że
dopiero 35 — 40% obciążenia budżetowych dochodów spłatami procentowo-amortyzacyjnemi staje się dla państwa groźnem.
Żyjemy wprawdzie w czasach nienormalnych, ale bierzemy rok "normalny" t. j. 1903, bo tak uczynił p. Leroy-Beaulieu.
Otóż dochody miały wynieść 2057 miljonów rubli, czyli 5 1/2 miljardów franków, więc amortyzacje i procenty stanowiłyby dopiero 15%?
czyli nawet nie połowa drogi do piekła, zawartego w cyfrach 35 — 40%.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 Nastepna>>