Sample Image

Ale te "dochody" są obliczone brutto. Odciągając za 1903 r. koszty utrzymania kolei w sumie 316, 921. 000 rubli, dalej wydatki na poprawę tychże kolei w sumie 99, 508.
000 rubli i wreszcie koszty sławetnej administracji monopolu wódczanego w sumie 170, 592.
000 rubli, zostaje dochodu 1 miljard 471 miljonów czyli 3 miljardy 950 miljonów franków, więc do 1-go stycznia 1905 r. obciążenie budżetowych dochodów wyniosłoby już 21%.
Ładny skok naprzód w stronę piekła, wyrażonego liczbą 35 — 10%.
A tymczasem wiemy na pewno, że w r. 1904 rząd powstrzymał wszystkie zamówienia na.
, utrzymanie i poprawy" linji, że dostawcom, zamiast gotowizny, proponował coś 6 proc.
od sumy rachunkowej i prolongatę na rok, że koleje upaństwowione dały straty, one, które właścicielom poprzednim dały bogactwo, że w r.
1903 budowa nowych linji pochłonęła 45 proc. długu.
Pan Paweł Leroy-Beaulieu podaje nam na pocieszenie ceduły giełdy paryskiej, z których wynika, że Rosja musiała wprawdzie rok rocznie pożyczać t. j.
żyć z długów, ale coraz rzadziej, bo zaciągała pożyczki w latach 1890, 1891, 1893, 1896, 1901. Ale za to zdwoiła w ciągu 20 lat sieć swych kolei, bo gdy w r.
1883 sieć ta wynosiła 23. 000 kilometrów, dziś wynosi w samej Europie 53. 258 kilometrów. Kilometr budowy kolei, wedle Lucjana Wolfa, kosztował 55. 000 franków, p.
Leroy-Beaulieu twierdzi, że to bardzo mało; my też wiemy, że tylko na papierze kosztuje 25.
000 rubli, ale wskutek trzęsień ziemi, jakie się wbrew wszelkim doświadczeniom sejsmologicznym zdarzały około Bajkału i wskutek różnych innych cudów, jak nagłe zniknięcie 400
wagonów z transportami, jeden kilometr wypadał może nawet nieobliczalnie drożej.
Ilość złota w Banku Państwa mimo wojny i owych trzęsień ziemi, trzęsień morza, podczas których tonęły pancerniki a wypływały ikony, wynosiła 889, 753.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 Nastepna>>