Sample Image
000 rubli, czyli 2 miljardy 400 miljonów franków, podczas gdy w maluchnej Francji 2 miljardy 760 miljonów a w Anglji 1 miljard 7 miljonów franków. Stan ten stwierdzono 23 marca 1905 r.
Tymczasem należności z zagranicy wynosiły 115 miljonów 81 tysięcy rubli t. j.
310 miljonów franków a "cyrkulacja not" 902 miljonów 297 tysięcy rubli, czyli 2 miljardy 435 miljonów franków a więc przewyżka inkassa złota wynosiła tylko 13 mil.
rubli, czyli 35 miljonów franków, kiedy zazwyczaj bywa w obiegu dwa lub trzy razy więcej papierów, niż złota.
Według Lucjana Wolfa wwóz jest większy od wywozu o 63 miljonów 284 tysięcy rubli, czyli o 170 miljonów franków w ciągu pięciolecia kończącego się 1901 rokiem.
Wszystko to pięknie, powiada p.
Paweł Leroy-Beaulieu, ale Rosja posiada huty i kopalnie; i oto zaraz na miejscu naczelnem wylicza Hutę Bankową z Dąbrowy, kopalnie węgla w Sosnowcu, w Czeladzi, w Dąbrowie...
Następnie Rosja jest młodym narodem! Narodem? To coś tak, jak z narodowością austrjacką... Cóż znaczą spadki kursów!
Papiery sześcioprocentowe Stanów Zjednoczonych spadły swego czasu na 75, trzyprocentowa renta francuska po wojnie 1870/71 spadła niżej 50 a czteroprocentowa hiszpańska do 30, kiedy
dziś stoi na 90!
Tak, ale jaką swobodę posiada wydajność obywateli amerykańskich, jak łatwo było Edmundowi Chojeckiemu zaprojektować Francji spłatę kontrybucji wojennej, podczas gdy w Rosji co
zasieje Witte, to zbierze Bezobrazow a cesarz rosyjski na nic czasu niema, bo jak Abdul Hamid w Konstantynopolu musi osobiście udzielać koncesji na nowe kawiarnie, tak Mikołaj II.
w Petersburgu sam musi decydować, czy Towarzystwo Huty Żelaznej Puszkin może kupić od kogoś morgę gruntu, lub czy czteroklasowe pensje pp.
Strzemińskiej, Kaczyńskiej i Gdańskiej mogą być bez groźnego niebezpieczeństwa dla państwa zamienione na pensje siedmioklasowe...


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 Nastepna>>