Sample Image

Takie zestawienia z Ameryką, Francją, Anglja i ich wydajnością byłyby bardzo zabawne, gdyby nie istniały inne cyfry a dla nas tragiczne.
Bo gdy od czasów Królestwa Kongresowego ludność polska urosła o dwa i pół raza, wkład nasz budżetowy wzrósł piętnaście razy.
Kiedy w Rosji płaci się około 5 rubli podatku na głowę, u nas 15 rubli. Rząd rocznie zagarnia z naszego kraju blisko' 100 miljonów rubli na czysto.
Wkładając w nas 1 rubla, wyciąga 1 rubel 14 kopiejek; wkładając zaś takiegoż rubla w swoję rdzenne prowincje, otrzymuje w zamian 37 kopiejek!...
Ameryka, Francja, Anglja!...
Przed kilku laty z inicjatywy Wittego wydelegowana komisja, złożona z 11.
000 członków, stwierdziła, że nędza rosyjskiego chłopa doszła do granic ostatecznych, że chłop ten rocznie, zamiast jakichś 20 pudów, zjada tylko 16 pudów, że przeciętnie
wnętrze każdej chałupy rosyjskiej zawiera tylko trochę zbutwiałej słomy, na której ludzie leżą pokotem, blisko siebie, szczelnie nakryci, aby nic z ciepła nie utracić, tak leżą
całą zimę, sięgając tylko obok po strawę...
Ameryka, Francja, Anglja!....
Iuż wtedy rząd doszedł do niezbitego wniosku, że ludności dalej opodatkować niepodobna, że zapomocą biurokracji nie da się dłużej kierować nawą państwową.
Tak, ale zawsze jeszcze pozostaje droga do lichwiarza. Rząd udał się do Francji i za miljardy republikańskie Rosja jeszcze kilka lat miała butwieć w więzieniu despotji...
Ameryka, Francja, Anglja!...
Tak, rząd umarzał chłopu rosyjskiemu zaległości podatkowe a w pierwszych miesiącach wojny z naszych kas miejskich i gminnych wyłudził w formie "dobrowolnych ofiar" 605, 205 rubli,
nie licząc sum, które wyłudził od naszych fabrykantów, ziemian, urzędników...
Te złotociągi "dobrowolnych ofiar" jakiś humorysta rosyjski przedstawił graficznie; u smoka w Europie miljony, u wylotu na Dalekim Wschodzie dwie figi...


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 Nastepna>>