Sample Image

Każdy pomysł błogosławiony zamienia się na przekleństwo.
Wciągnięcie kapitałów zagranicznych zakończyło się wielkim krachem, "kulturalna" kolej syberyjska stała się tylko mostem dla Bezobrazowa.
Żaden Plehwe z pewnością nie czytał Spinozy Traktatu Religijno-Politycznego, skoro wierzył, że rząd może być inicjatywą, myślą przemysłową, głową uczoną, sztuką, religją..
. Myśl twórczą reprezentował w państwie rosyjskiem... policjant! I oto pan Paweł Leroy-Beaulieu przeprowadza jakieś paralele pomiędzy Anglja, Francją, Stanami Zjednoczonymi?...
A teraz po pięciu kwartałach skandalicznej wojny, po wykazaniu, co potrafi policjant, gdy tylko zechce zastąpić inżyniera, artylerzystę, człowieka nauki, inicjatywy i sumienia, po
tem morzu krwi, które pociekło na Wschodzie Dalekim i Bliskim, niechaj powiedzą sobie nareszcie członkowie instytutu paryskiego, profesorowie berlińscy i strategicy całej
kontynentalnej Europy: nie wiedzieliśmy o Rosji nic; widzieliśmy tylko to, co nam wygodnie było widzieć...
Stara prawda, tylko my nowi jej świadkowie, tragiczni świadkowie...
Tak, tchu Japonji nie stanie, Japończycy są żółtemi małpkami. Rosja jest dobrą lokatą dla republikańskich miljardów. Rosja będzie wojska słać, słać...
Czy wiecie, co to jest kozak? Czy wiecie, co to jest wojna dewastacyjna? Na bok inżynier, na bok artylerzystą, kozak idzie!...
Jeśli Rosja ma coś na papierze, to już p.
Paweł Leroy-Beaulieu kalkuluje spokojnie.
Rosja zaprasza na rewje wojskowych całej kontynentalnej Europy. Wojskowi ci dostają ordery i składają swym rządom raporty pełne uśmiechów.
A toż szlachcica naszego z pod Lublina trzeba się było zapytać! On powiedziałby coś mniej uśmiechniętego na ten temat. Ho oto rewja. Oto śniadanie.
Głównodowodzący zapytuje jenerała Kozodusina.
— Gdzie pańska kwatera?
— W Psiej Wólce, ekscelencjo!
— A pańska, jenerale Iwanowiczu?
— W Mysiej Wólce, ekscelencjo!


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 Nastepna>>