Sample Image

Takiem podłożem kulturalnej pracy stały się ziemstwa. Niechaj nie mówią socjalni demokraci, że oni przygotowali rewolucję w Rosji. Przygotował ją rosyjski — intelekt.
On musiał najpierw sam zrewolucjonizować się.
On dał tych nadzwyczajnych autorów-obywateli, tych Gorkich, te różnolite dusze, nieraz biegunowo różne, tych apostołów i satyrów, jak Tołstoj i Szczedrin, tych uczo-
nych i
dziennikarzy, którzy niekiedy miewali po 100. 000 czytelników, tych nadzwyczajnych inżynierów, którzy pobierali rocznie po 30. 000 rubli, żyli z 2000, a oddawali 28. 000 na "sprawę".
Dlatego też ziemstwa były pierwsze, na których Plehwe położył ciężką swoją rękę.
Rewolucja szła w Rosji z góry na dół.
Rewolucja rosyjska miała najpierw jenerałów a później armję. Jeżeli chodzi o prawdziwy występ tej armji, to stało się to dopiero w czasie procesji Hapona.
My o Rosji nic nie wiedzieliśmy i nie chcieliśmy wiedzieć. "Byle stamtąd światło nie przyszło", szeptali starcy w Warszawie.
"Nulla lux ex oriente" — a tymczasem jest to fakt niezbity, że kiedy podczas wojny pisma warszawskie wskutek cenzury stały się całkiem jałowe, zaczęły pisma rosyjskie rewoltować
Warszawę. Czertkow myślał nawet o niedopuszczaniu rosyjskich gazet do Warszawy. A napływało ich wiele. Księgarnia Wendego i Śp.
tylko za jeden miesiąc zapłaciła prenumeraty 1500 rubli.
Rosyjska opozycja zdobyła sobie cały szereg koncesji. Gdy zamknięto jej jeden organ, wydawała natychmiast drugi, trzeci.
Wszystkie zjazdy hygjeniczne, lekarskie, techniczne, prawnicze, etc. zamieniały się na wielkie wiece polityczne. Cała kultura umysłowa przeszła do rąk opozycji.
Opinja!...
Profesorowie Kariejew i Pogodin piszą niesympatycznie o kwestji polskiej. I oto powód do narzekania na opinję opozycji rosyjskiej. A cóż nas obchodzić może opinja rosyjskiej opozycji!
Zmieńmy ją. Nic łatwiej się nie zmienia, jak opinja publiczna.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 Nastepna>>