Sample Image
Pokażmy tylko zęby a opinja w Rosji zmieni się natychmiast na naszą korzyść.
To się już po części stało. Tylko nie należy niczego po nikim spodziewać się, o nic prosić.
Wszystko trzeba — brać.
Wtedy Rosja będzie się nami zachwycała.
Cóż to jest ta osławiona opinja rosyjska?
Około Nowego Roku zjawił się w Kancelarji Wieców Polskich w Warszawie p. Wsewołod Swatkowsky, korespondent "Rusi". 0 piśmie tem Polska posiada bardzo bałamutne wyobrażenie.
Tata Suworin redaguje "Nowe Wremja" i asekuruje rodzinę Suworinowską na wypadek zwycięstwa reakcji.
Syn Suworin redaguje "Ruś" i asekuruje rodzinę Suworinowską na wypadek zwycięstwa opozycji. A wtedy albo tata sprowadzi się do syna, albo syn do taty.
Asekuracja bardzo po kupiecku pomyślana. A cóż robi w tej machinacji Czech Wsewołod Swatkowsky?
Wy się pytacie'?
Cóż to, żali już zatarł się w Waszej pamięci galicyjski pan Precliczek? "Ich bin ein Deutscher" mówił on za panowania centralizacji.
"Ja sem Polak", mówił on w chwili polonizacji Galicji. A gdy się narodził nacjonalizm w Czechach, pan Precliczek opamiętał się i rzekł: "Nu ja sem eigentlich ein Böhme"...
Pan Wsewołod Swatkowsky jest dziś takim rosyjskim Precliczkiem. Przyjechał do Warszawy z ramienia "Rusi", aby zbadać "ugodę". Ale mu coś powiedzieli o "czerwonych".
Zaszedł tedy do "Kancelarji Wieców Polskich". Na wstępie zaznaczył, że ma bardzo mało czasu.
— Nie wyobrażajcie sobie, panowie — mówiła: "die blonde Bestie" — że "my" możemy Królestwo Polskie tak całkiem odkrajać, jak rękę od Rosji. Konstytucja, dobrze.
Ale "objedinienje" jest niezbędne. A cóżby zrobił rosyjski kupiec, gdyby w Warszawie nikt z nim nie chciał rozmawiać po rosyjsku?
— A wie pan — odpowiedziano mu — jak się dziś z kupcem rosyjskim w Warszawie rozmawia? "Skolko stoit czaj? — Dziesięć groszy proszę pana dobrodzieja. — Skolko?
Gawaritie po ruski? Charaszo, dziesiać kapiejek, wasze błahorodje".


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 Nastepna>>