Sample Image
Z Finlandją kwestją była załatwiona teoretycznie i faktycznie; teoretycznie, bo Finlandja sejm posiadała, faktycznie, bo jeszcze w styczniowym zjeździe Szipowców przedstawiciele
ruchu finlandzkiego wzięli udział, przeto w punkcie czwartym uchwał tego zjazdu przyznano Finlandczykom prawo kulturalnego i politycznego "samookreślenia". Ale Polska milczała.
Za innych nie można "chcieć". Każdy musi "chcieć" za siebie. Ciekawym rysem charakteru rosyjskiego jest to właśnie, że on nigdy za innych nie politykuje.
To my tylko układaliśmy programy, mające zbawić cały świat...
Byłoby to nawet piękne, gdyby tyczyło praw moralnych.
Ale to tyczyło urządzeń społeczno-politycznych, tworzyliśmy "państwa przyszłości.
"
Ruszały się tylko partje socjalistyczne, ale siłę ich stanowiła jedynie akcja społeczna; w polityce uprawiały ideologję.
Polska cała milczała.
Rosja opozycyjna przysyłała do niej swoich ludzi z zapytaniem. Przysłała do ugodowców — i nic. Przysłała do inteligencji — i nic. Przysłała do socjalistów — i nic.
Bo zjazd partji rewolucyjnych, który się odbył dnia 30-go września 1904 roku w Paryżu, to było — nic. Uchwały tego zjazdu nie obowiązywały nikogo, nikt ich nie dotrzymał.
Zresztą socjalizm w Polsce i w Rosji to dwa socjalizmy. Socjalizm w Polsce a raczej w Królestwie Polskiem, jest twórczy a stanowi opozycję tylko przeciw bezpłodnemu zastojowi.
Natomiast socjalizm w Rosji jest aksjomatycznym, doktrynerskim a nie twórczym i stanowi opozycję przeciw opozycji, która jest twórczą.
i Kiedy w Warszawie Polska partja Socjalistyczna cieszyła się z ruchu, jaki powstał wśród inteligencji, współczuła mu a nawet pomagała, bo inaczej tego nazwać nie można, jeżeli
"papuasi" żywy udział w wiecach brali, przemawiali, pracowali, to w Rosji socjalni demokraci rozbijali wiece inteligencji, wydawali odezwy przeciw jej działalności a gdy się przed nimi
zamykano, wyłamywali drzwi.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 Nastepna>>