Sample Image
"
Decentralizacja, niezawisłość wzajemna związkowych narodów z prawem... występowania ze związku.
W jednym z listów, którymi mnie zaszczycał profesor Ludwik Gumplowicz z Gracu, było powiedziane: "dla nas socjologów nie jest tajemnicą, że Słowiańszczyzna się połączy, tego
tylko nie wiemy, czy w jedno państwo, czy w dwa, zachodnie i wschodnie."
Tak. Tylko czy to już związek słowiański, w który wchodziliby Litwini, Estoni, Łotysze, Tatarzy, Polacy?
Nie odbiegajmy zanadto w przyszłość, gdy "dzień dzisiejszy" stawia nam gigantyczne zadania do spełnienia.
Gwiazda wolności politycznej Polski, która do niedawna była "gwiazdą za granicą świata", zbliżyła się, weszła w obręb rzeczywistości.
Nikt z nas, dziś umierając, nie powie swemu synowi, że mu ciężko umierać, że nie widzi jednego promyka nadziei.
Nie, będziemy umierali spokojnie. Umierali?
My nie wierzymy, my wiemy, że ta przyszłość jest już bardzo bliską.
Ale — jak pięknie się ktoś wyraził — człowiek ma dwie orbity, po jednej kręci się dokoła swoich własnych interesów, po drugiej dokoła spraw ogólnych.
Trzeba tedy, żeby wszyscy Polacy uznali, iż koniecznością jest i obowiązkiem obieg także po tej drugiej orbicie.
W Warszawie prawie czasu nie było na pisanie.
Słowo drukowane stało się jakimś żółwiem, który się ciągle spóźniał. Słowo żywe zastąpiło wszystko, prócz naturalnie proklamacji i odezw.
Mównica stała się, jak to już wyżej powiedzieliśmy, Żywym Dziennikiem.
Królestwo nie miało poprostu czasu na informowanie Galicji i Poznańskiego, Królestwo rewolucyjne — a nie rewolucyjne korzystało z tego, aby informować — źle.
W Galicji tylko cztery pisma spełniały swoje zadanie informacyjne wedle sił, możności i wciąż zmieniających się okoliczności t. j.
"Naprzód", "Reforma", "Krytyka" i "Kurjer Lwowski". To też dla tych pism Królewiacy żywią głęboką wdzięczność.
* * *
Ludzie się zmienili.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 Nastepna>>