Sample Image
I gdyby rozwinął szaloną agitacje w tym kierunku, gdyby dla tej agitacji zyskał nietylko robotników ale ludność wiejską, ale miejską inteligencję, co powiedziałby pan August
Bebel, gdyby mu wtedy pan Jaurés nasłał "Członków Socjalnej Demokracji Królestwa Polskiego i Litwy", którzyby zaczęli wiece rozbijać, na wiecach tych rozrzucali przeciwko niemu
proklamacje, nazywali go "socjal-patrjotą", wyrywali z rąk składki na świętujących robotników niemieckich i oddawali je świętującym robotnikom francuskim a może angielskim,
szydzili z całej jego roboty, że widocznie musi być licha, skoro szczęśliwie unika prześladowania ze strony policji francuskiej, i gdyby wołali: "Precz z Niemcami!
" Co powiedziałby na to wszystko pan August Bebel? Co pomyślałby sobie o Jaurésie, o jego odezwie, o jego apostołach "Zarządu Socjalnej Demokracji K. P.i N.
"
co napisałby w Schöneberg-Berlinie d. 9. kwietnia 1905 r.?
Może powiedziałby tak: znam Jaurésa, to człowiek charakteru, zasług, rozumu, sprawiedliwości; ale cóż to, z trójnoga paryskiego będzie mi tu rzucał w stronę Niemiec programy
polityczne i formułował "najbliższe żądania?" Czy on je zna? Czy on żywcem nie przenosi stosunków francuskich do Niemiec'? A może tego poczciwego człowieka poprostu...
naciągnęła o "jakąś odezwę" sodalicja S. D. K. P. i N., rywalizująca z Niemiecką Partją Socjalistyczną, czyli N. P. S.?
Może ten Jaurés padł poprostu ofiarą jakiejś intrygi, mistyfikacji, bo przecież nie byłby tak naiwny?... A może go wielkość własna już trochę oślepiła?...
A może nic nie słyszał o historji, cywilizacji, literaturze i sztuce Niemiec?...
Może nie wie, że nawet cała postępowa Francja przyznała Niemcom zupełne wyodrębnienie, parlament w Berlinie, służbę wojskową w kraju...
tylko "kosmopolityczny" pan Jaurés przespał to wszystko w Schöneberg-Paryżu dnia 9. kwietnia 1905 roku?
I kiedy... na wzór Warszawy...


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 Nastepna>>