Sample Image
cała ludność Berlina z panem Beblem na czele zbuntowałaby się przeciwko inwazji francuskiej, rzucała bomby pod oberpolicmajstrów Nolkenów, zabijała szpiegów, gdyby stanęła...
na wzór jedenastomiljonowej ludności Królestwa Polskiego...
cała oświata francuska Niemiec, oświata policyjna, gdyby lud roboczy niemiecki wołał: "Precz z inwazją francuską, precz z caratem francuskim, niech żyją wolne niepodległe Niemcy!..
." apostołowie pana Jaurésa warcholiliby, wymyślali robotnikom niemieckim, walczącym o wolność swego narodu od...
socjal-patrjotów, urządzaliby kontr-pochody, prowadzili bezbronny lud na uzbrojone wojsko, aczkolwiek już inna taktyka została uchwalona i stosowana, tak, ale nie przez nich...
A potem ci apostołowie polecieliby do Paryża, wyprosiliby u Jaurésa odezwę przeciwko tym "socjal-patrjotycznym" Beblom, rozrzucaliby ją po całych Niemczech...
Co powiedziałby na to wszystko pan August Bebel, krzewiciel cywilizacji, trybun ludu niemieckiego, obrońca jego praw przyrodzonych, myśliciel, działacz, charakter?...
Czy nie czułby do pana Jaurésa żalu... albo... czy nie powiedziałby; eh, ten Jaurés, on coś już jak Leon XIII. wydaje encykliki rerutn novarum, z któremi się przecież N. P. S.
liczyć nie potrzebuje, bo cały żywioł niemiecki pędzi zhukaną rzeką w całkiem innym kierunku..!
I tylko szkoda tak ładnego nazwiska, że się znalazło pod podobną odezwą, co to wedle... niemieckiego... przysłowia: ni w pięć, ni w dziewięć...
Są ludzie, którzy wymyślają uniwersalne pigułki na wszystkie choroby, które to pigułki, jeżeli nie pomogą, to w każdym razie nie zaszkodzą.
Są także socjaliści, którzy wymyślają programy na wszystkie polityczno-społeczne sytuacje, które, jeśli ludzkości nie zbawią, to w każdym razie także tej ludzkości nie
zaszkodzą. Do takich programów pan August Bebel zaliczyłby bezwarunkowo ewentualna odezwę pana Jaurésa datowaną 9.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 Nastepna>>