Sample Image
kwietnia 1905 roku w Schöneberg-Paryżu a rozrzucaną po Niemczech przez partję kabalistycznych liter: S. D. K. P. i N.
..................................................................
............................................................
A teraz, zacny lekarzu niemiecki, chcesz wiedzieć, czego domaga się istotnie nietylko, jak się pan geograficznie wyrażasz, "rosyjsko-polski" robotnik, ale polski robotnik, polski lud
i polska inteligencja Królestwa Polskiego? Jakie są istotnie "najbliższe" żądania, bez zrzekania się żądań "najdalszych?
"
Ani chcą najpierw zupełnego wyodrębnienia politycznego, administracyjnego i prawnego Królestwa Polskiego, które, tymczasem, ze swym demokratycznym sejmem w Warszawie, stanie do
konstytucji w Rosji w stosunku federacyjnym z prawem wystąpienia z tego związku, gdy to uzna dla siebie za korzystne.
Bo tylko wtedy zyska niepodległą naukę, niepodległą oświatę, niepodległe piśmiennictwo, niepodległą sztukę, niepodległe życie publiczne i wolność koniecznych przeobrażeń
społecznych.
Jeżeli na gruzach caratu powstanie nie jedna "ludowa republika w całem państwie rosyjskiem", ale szereg wolnych sfederowanych republik, to i wtedy jeszcze ani polski robotnik, ani
polski lud, ani polska inteligencja nie usną w Schöneberg-Warszawie, ale będą myśleli o złączeniu się ze swymi braćmi z Galicji, z Śląska, z Poznańskiego.
A gdyby Wasza Hakata i Wasi landraci chcieli im stanąć w poprzek drogi, to będą pod nich tak bomby padały, jak z rąk Hryniewieckiego padły pod Aleksandra II.
, a z rąk niewiadomego bohatera warszawskiego pod Niemca Oberpolicmajstra barona von Nolkena i jak prawdopodobnie padną pod jego zastępcę, także Niemca i także barona, pana von Meyera.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 Nastepna>>